Modele katowice rc


Sprzedawca – FHU ENTER z siedzibą przy ulicy Kościuszki 227 w Katowicach, województwo Śląskie wpisana do Ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez prezydenta miasta Dąbrowy Górnicjay Pod numerem 21862/98. NIP: 629-002-56-31, REGON: 272137410, sklep-Serwis Internetowy należący do sprzedawcy, dostÄ Pod Domenica www.hobbysta.pl i www.hobbysta.eu, za pośrednictwem których klient Może zakupić OD sprzedawcy Towary. Klient-Osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. Rok życia, przy Czym w oynatıcı nieukończenia przez te osobę 18. Roku życia, wymagana jest Zem jej Przedstawiciela ustawowego, a także Osoba Prawna oraz Jednostka organizacyjna niebqąca osob prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych Usług sklepu (w tym również konsument). Konsument-Osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu) niezwiązanej direct z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Regulamin-niniejszy regulamin określający Zasadny świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Towar-rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem wykonywania sprzedaży, szczegółowo określoną w zamówieniu. 1. warunkiem łączyć z Usług sklepu jest zapoznanie się z Niniejszym regulaminem jego akceptacja.

Składając zamówienie klient akceptuje treść regulaminu. 2. zamówienia OD klientów są przyjmowane przez strony www.hobbysta.pl, www.hobbysta.eu oraz e-mailowo na adres sklep1@hobbysta.pl, 7 DNI w Tygodniu, 24 Łask na dobę. Klient po złożeniu zamówienia dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia za pośrednictwem korespondencji e-Mailem. 3. po otrzymaniu przez klienta confirmation przyjęcia ofté, Rozpoczyna się proces la realizacji zamówienia przez sprzedawcę, przy Czym:-w oynatıcı złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze-Rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego po jego potwierdzeniu przez sprzedawcę,-w oynatıcı złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym-Rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie BANKOWYM sklepu,-w oynatıcı złożenia zamówienia płatnego za pośrednictwem serwisów Payu lub PayPal- Rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie sklepu w jednym z wyżej wymienionych serwisów. 4. zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w DNI robocze, OD poniedziałku do piątku. 5. ne każdego zamówienia wystawiany jest Paragon TVA. Na życzenie klienta wystawiamy faktury TVA. 6.

Dostępnymi środkami porozumiewania się klienta ze Sklepem są:-Telefon: 609 771 152-e-mail-sklep1@hobbysta.pl-adres Korespondencyjny-FHU entrer, SKR. le poczt. Nr 238, 41-300 Dąbrowa Górnicza 1 7. Podana w zamówieniu Cena, Wi całkowitą cenę kompy klient zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy.